KDP AMAZON

Top KDP AMAZON News

คู่มือเผยแพร่ KDP Amazon แบบง่ายๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเผยแพร่ด้วยตนเองได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับผู้เขียนที่ต้องการให้งานของตนอยู่ในมือของผู้อ่าน

ni9979 ni9979

Amazon KDP:การเผยแพร่หนังสือปกอ่อนด้วยตนเองเพื่อเพิ่มรายได้

การเผยแพร่หนังสือของคุณด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Kindle Direct Publishing (KDP) ของ Amazon อาจเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าพึงพอใจสำหรับผู้เขียน ด้วย KDP Print

ni9979 ni9979