Top {category} News

10 ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่สามารถขายออนไลน์ได้

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ตรงที่สร้าง แจกจ่าย

ni9979 ni9979

คู่มือนักการตลาดแบบกองโจรในการขาย

โลกของการเผยแพร่ด้วยตนเองได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับผู้แต่งเพื่อให้หนังสือของพวกเขาอยู่ในมือของผู้อ่าน Kindle Direct Publishing (KDP)

ni9979 ni9979